Cele Grupy

Zobacz dokąd zmierzamy

Cele ogólne Grupy:

 • Produkcja i sprzedaż zdrowych, efektownie zapakowanych o najwyższej jakości owoców.
 • Promocja polskich owoców oparta o ciągły rozwój technologii produkcji i pakowania.
 • Ciągłe doskonalenie jakości obsługi klienta ostatecznego dzięki współpracy z sieciami handlowymi.

Cele na rok 2017:

Dział kontroli jakości

 • Zwiększenie wielkości sprzedaży owoców w stosunku do roku poprzedniego o 20 %.
 • Poszerzenie rynków zbytu o 3 zagranicznych odbiorców.
 • Pozyskanie 4 nowych dostawców owoców wysokiej jakości.
 • Produkcja i sprzedaż zdrowych, efektownie zapakowanych o najwyższej jakości owoców
 • Promocja polskich owoców oparta o ciągły rozwój technologii produkcji i pakowania.
 • Ciągłe doskonalenie jakości obsługi klienta ostatecznego dzięki współpracy z sieciami handlowymi.

Dział Sortowni i Pakowni

 • Zwiększenie wydajności na liniach pakowania o 30 % poprzez dobór odpowiednich parametrów maszyn i urządzeń.

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Zobowiązanie do jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności jest ważną częścią celów Grupy Producentów Owoców Witamina Sp. z o.o. Spełnienie wymagań klienta - dużych sieci handlowych i bezpieczeństwo naszych produktów oraz sukces ekonomiczny Zrzeszenia i gospodarstw członkowskich jest podstawą naszego postępowania. Osiągamy to poprzez:

 • wdrożenie i utrzymanie w Grupie zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i systemu jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności opartego na standardzie IFS (wersja 6).Nasze produkty są produkowane według systemu GLOBALGAP-QMS (wersja 4.0),
 • ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności oraz dbałość o środowisko naturalne,
 • ścisłe przestrzeganie uregulowań zawartych w naszej dokumentacji systemowej i wymaganiach prawnych, przygotowanie produktów w oparciu o specyfikacje w bezpiecznym dla produktów środowiku zakładu,
 • kwalifikacje dostawców owoców
 • poszerzenie kręgu bezpośrednich odbiorców w kraju i za granicą,
 • ciągłe podnoszenie świadomości jakościowej, etycznej i zdrowotnej naszych produktów zarówno u dostawców jak i pracowników firmy.

Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na osiągnięcie wymaganego przez Klienta poziomu jakości naszych produktów, ich cenową konkurencyjność oraz terminowość dostaw. Niniejszym zobowiązuję wszystkich pracowników Grupy Producentów Owoców Witamina Sp. z o.o. do konsekwentnego realizowania ustalonej Polityki Jakości i Bezpieczeństwa żywności przy jednoczesnym zachowaniu zasad BHP i etyki pracy. Jako Prezes Zarządu zapewniam o pełnym poparciu celów jakości i zaangażowaniu odpowiednich środków do ich realizacji.

Prezes Zarządu – Ryszard Słaby