Klauzula RODO

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą przetwarzania danych osobowych
Wypełniając formularz kontaktowy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko), danych adresowych, danych adresu poczty elektronicznej e-mail, podanych w powyższym formularzu przez Administratora danych – Grupę Producentów Owoców WITAMINA Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w celu skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały przeze mnie podane dobrowolnie i znam przysługujące mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Producentów Owoców WITAMINA Sp. z o.o. z/s w Białej Rządowej (dalej: Spółka).
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kontaktu w ramach wypełnienia formularza kontaktowego na stronie internetowej Spółki i udzielenia informacji zawartych w treści zgłoszenia.
3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji kontaktu, następnie zostaną z serwera usunięte, o ile nie dojdzie między stronami do dalszej współpracy potwierdzonej umową bądź innym zleceniem.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru wskazanego przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
7. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne a ich podanie danych osobowych stanowi warunek realizacji kontaktu ze strony Spółki.